Заместник областни управители

Атанас Петков

Заместник областен управител

Иванка Петкова

Заместник областен управител

Юксел Расим

Заместник областен управител