Заместник областни управители

Д-р Христо Грудев - бивш кмет на Община Асеновград и зам.-областен управител до началото на 2013 г. Ще отговаря за  държавната собственост и специализираната администрация.

Георги Пилев  - бакалавър от Земеделския колеж, специалност Стопанско управление. Завършил е и магистратура по Бизнесадминистрация в Нов български университет. След дипломирането си се е занимавал с частен бизнес. Ще отговаря за общата администрация.