Община Родопи

Община Родопи

Населени места: 21 селища - Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Чурен, Ягодово, Белащица, Бойково, Браниполе, Брестник, Брестовица, Дедево, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризари.

Община "Родопи" е разположена в Горнотракийската подобласт. Тя е административна единица в състава на Пловдивска област, която от своя страна е териториална част от Южен Централен Район. В състава и се включват 21 села, ситуирани върху площ от 524,8 кв.км., с население 33 075 жители. Определя се като един от селскостопанските и културни центрове в областта. Обработваемите площи са 226 434 дка. Пътната мрежа свързваща населените места е с обща дължина 240 км. В географско отношения общината граничи с 13 общини - Пловдив, Марица, Асеновград, Пазарджик Съединение, Садово, Девин, Брацигово, Чепеларе, Перущица, Кричим, Стамболийски и Куклен. През територията на "Родопи" преминава автомагистралата София - Пловдив - Свиленград, пътя Пловдив - Асеновград - Смолян. Природните и климатични дадености на Община "Родопи" и нейното географско разположение я представят като естествена крайградска зона на гр.Пловдив, с висок потенциален стопански, културен и туристически ресурс.


За повече информация: www.rodopi-bg.org

Контакти
Кмет инж. Пламен Спасов Тел. : (032) 604100
Факс: (032) 638289
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Зам. кмет Таня Бочукова Тел. : (032) 604100
Факс: (032) 638289;
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Председател на ОбС Георги Ташев  Тел. : (032) 604126;
факс: (032) 638289;
e-mail: rodopi_obs@abv.bg
Интернет сайт: www.rodopi-bg.org
Адрес за кореспонденция: Община "Родопи" - Пловдив
г.Пловдив 4000 ул."Софроний Врачански" №1А
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
  • Сподели: