Община Лъки

Населени места в Ощината: гр. Лъки и селата: Белица, Борово, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир, Югово.

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Родопите и включва площ от 292 519 дка. Намира се в близост до курорта Пампорово и известния Бачковски манастир.

Община Лъки притежава богати природни забележителности и ресурси, които в съчетание с културно-исторически обекти, като известната местност Кръстова гора, както и съществуващите възможности за ловен туризъм са благоприятна предпоставка за развитието й като привлекателна туристическа дестинация.

На нейна територия се намира "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация" - Лъки ЕООД с предмет на лечебна дейност - лечение на болести на обмяната на веществата и наднормено тегло.

Съществуват благоприятни почвено-климатични условия за екологично земеделие (отглеждане на ягодоплодни култури - малини, касис, ягоди, етеричномаслени растения и лечебни билки) и животновъдство. Пчеларството е перспективно за района, но все още е слабо застъпено. В момента функционират два рибарника за планинска пъстърва - с.Дряново и с. Здравец.

Местната индустрия е представена от отраслите: рудодобив, трикотажно и шивашко производство, дърводобив и дървопреработване.

Банковите услуги в община Лъки се извършват от клонове на Банка ДСК и Централна кооперативна банка

За повече информация посетете: http://www.lukybg.com/

За контакти:

Валентин Чавдаров Симеонов    

Кмет

тел. (03052) 22-55; (03052) 22-00

Пламен Иванов Райчев

Зам. кмет

тел. (03052) 27-82

Стефка Петрова Николова

Секретар

тел. (03052) 22-11

Делчо Ненков Бакърджиев

Председател на ОбС

тел (03052) 0331/98891

E-mail: obshtinalaki@abv.bg