Акцент

Цената на електроенергия ще се определя според търсенето и предлагането

20.11.2015г.

Цената на електроенергия ще се  определя според търсенето и предлаганетоСреща, в рамките на Информационната кампания за либерализация на електроенергийния пазар, се проведе на 20 ноември в сградата на Областна управа-Пловдив. Тя бе открита от заместник областният управител Владимир Маринов. В срещата  участваха заместник министърът от Министерството на енергетиката Жечо Станков с екип от МЕ, ...

Областният управител Здравко Димитров заминава за Китай

20.11.2015г.

Областният управител Здравко Димитров заминава за КитайВ събота, 21 ноември, Областният управител Здравко Димитров, заминава за Китай. Той е част от бизнес делегацията, която ще придружава министър-председателя г-н Бойко Борисов на официалната му визита в Пекин. В нея участват още 7 министри и 36 български компании. От министрите ще присъстват вицепремиерът Томислав Дончев, ...

Информация

Няма информация.

СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на Област Пловдив свиква първи заседания на избраните общински съвети както следва по общини:

За администрацията

Областни комисии и съвети

В Областна администрация Пловдив са създадени комисии и съвети свързани с дейността на администрацията и функциите на областен управител ...

  Повече
Административни услуги

Административни услуги и дейности

Областна администрация Пловдив предоставя административни услуги и извършва дейности, съгласно определените правомощия на областният уптавител ...

  Повече

Достъп до обществена информация

Областна администрация Пловдив предоставя достъп до обществена информация, профил на купувача, обявления, решения, търгове и др.

  Повече
Електронен портал за достъп до електронни административни услуги

Единен портал за достъп до услуги

Порталът предоставя информация за административните услуги за гражданите и бизнеса ипредоставя възможност за изпращане на заявления и др.

  Повече

Регион Пловдив

Тракия икономическа зона

Тракия икономическа зона

„Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ е един от най-мащабните икономически проекти на България. Тя обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив.

  Повече
Южен централен район

Южен централен район

Южен централен район обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 57 общини. Площта на Южен централен район е 22365.1 км2.

  Повече
Област Пловдив

Област Пловдив. Общини в областта.

Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България. На територията са обособени 18 общини, икономически зони, висши учебни заведения.

  Повече
Пловдив - Европейска столица на културата 2019

Социални мрежи

Връзки

  
  • Портал за обществени консултации
  • Структурни фондове на ЕС в България
  • Интегрирана информационна система на държавната администрация
  • Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
  • Комисия за защита на личните данни
  • Комисия за защита от дискриминация
  • Информационна система за правна информация на Министерски Съвет