Акцент

Делегация от Саксония-Анхалт се срещна с Областния управител на Пловдив

28.09.2015г.

Делегация от Саксония-Анхалт се срещна с Областния управител на ПловдивДелегация, водена от министъра на регионалното развитие и транспорта на немската провинция Саксония-Анхалт, г-н Томас Вебел, се срещна в късния следобед вчера с Областния управител Розалин Петков. Съставът на делегацията включваше още трима представители на министерството, единадесет бизнесмени, членове на Търговско - промишлената камара на Магдебург и на Европейската мрежа от центрове на Саксония-Анхалт. В срещата участва  и д-р ...

Информация

За администрацията

Областни комисии и съвети

В Областна администрация Пловдив са създадени комисии и съвети свързани с дейността на администрацията и функциите на областен управител ...

  Повече
Административни услуги

Административни услуги и дейности

Областна администрация Пловдив предоставя административни услуги и извършва дейности, съгласно определените правомощия на областният уптавител ...

  Повече

Достъп до обществена информация

Областна администрация Пловдив предоставя достъп до обществена информация, профил на купувача, обявления, решения, търгове и др.

  Повече
Електронен портал за достъп до електронни административни услуги

Единен портал за достъп до услуги

Порталът предоставя информация за административните услуги за гражданите и бизнеса ипредоставя възможност за изпращане на заявления и др.

  Повече

Регион Пловдив

Тракия икономическа зона

Тракия икономическа зона

„Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ е един от най-мащабните икономически проекти на България. Тя обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив.

  Повече
Южен централен район

Южен централен район

Южен централен район обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 57 общини. Площта на Южен централен район е 22365.1 км2.

  Повече
Област Пловдив

Област Пловдив. Общини в областта.

Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България. На територията са обособени 18 общини, икономически зони, висши учебни заведения.

  Повече
Пловдив - Европейска столица на културата 2019

Социални мрежи

Връзки

  • Портал за обществени консултации
  • Структурни фондове на ЕС в България
  • Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
  • Комисия за защита на личните данни
  • Комисия за защита от дискриминация
  • Информационна система за правна информация на Министерски Съвет