Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.

ПРЕГЛЕД

"Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г."

Областно иновационно развитие на област Пловдив 2017-2020 г.

ПРЕГЛЕД

"Областно иновационно развитие на област Пловдив 2017-2020 г."

Областен план за младежта на област Пловдив за 2015г.

ПРЕГЛЕД

"Областен план за младежта на област Пловдив за 2015г."

Областен план за младежта на област Пловдив за 2013 година.

ПРЕГЛЕД

"Областен план за младежта на област Пловдив за 2013 година."

Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013г.

ПРЕГЛЕД

"Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013г."