Седмица на образователната интеграция на деца и ученици от малцинствен произход

В периода 24 – 28 октомври 2016г. в училища и детски градини на територията на област Пловдив се проведе „Седмица на образователната интеграция на деца и ученици от малцинствен произход“. Седмицата на образователната интеграция е в изпълнение на регионалната политика за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства на Регионално управление на образованието – Пловдив, съвместно с Областна администрация – Пловдив за учебната 2016/2017 г., във връзка с националната Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020).

Повече