Обявление до Надежда Шопова относно искане за изплащане на еднократно обезщетение

Обявление до Надежда Шопова относно искане за изплащане на еднократно обезщетение.

"Обявление до Надежда Шопова относно искане за изплащане на еднократно обезщетение"

Заповед № ДС-16-12/15.09.2016г.

Относно: определяне на наемател след проведен търг с тайно наддаване.

"Заповед № ДС-16-12/15.09.2016г."

Заповед № ДС-16-11/13.09.2016г.

Относно: определяне на спечелил търг с тайно наддаване.

"Заповед № ДС-16-11/13.09.2016г."

Заповед № ДС-09-19/01.08.2016г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост

"Заповед № ДС-09-19/01.08.2016г."

Заповед № ДС-09-16/22.07.2016г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост

"Заповед № ДС-09-16/22.07.2016г."