Обявление до Надежда Шопова относно искане за изплащане на еднократно обезщетение

Обявление до Надежда Шопова относно искане за изплащане на еднократно обезщетение.

Повече

Заповед № ДС-16-12/15.09.2016г.

Относно: определяне на наемател след проведен търг с тайно наддаване.

Повече

Заповед № ДС-16-11/13.09.2016г.

Относно: определяне на спечелил търг с тайно наддаване.

Повече

Заповед № ДС-09-19/01.08.2016г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост

Повече

Заповед № ДС-09-16/22.07.2016г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост

Повече