Вътрешни правила за прогнозиране и планиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и възлагане на поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Вътрешни правила за прогнозиране и планиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и възлагане на поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Повече

Правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация Пловдив

Правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация Пловдив

Повече