Бюджет на Областна администрация Пловдив за 2017 година

Бюджет на Областна администрация Пловдив за 2017 година

"Бюджет на Областна администрация Пловдив за 2017 година"

Отчет на бюджет на Областна администрация Пловдив за 2016 година

Отчет на бюджет на Областна администрация Пловдив за 2016 година

"Отчет на бюджет на Областна администрация Пловдив за 2016 година"

Бюджет на Областна администрация Пловдив за 2016 година

Бюджет на Областна администрация Пловдив за 2016 година

"Бюджет на Областна администрация Пловдив за 2016 година"

Отчет на бюджет на Областна администрация Пловдив за 2015 година

Бюджет на Областна администрация Пловдив за 2016 година

"Отчет на бюджет на Областна администрация Пловдив за 2015 година"