Вътрешни правила за прогнозиране и планиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и възлагане на поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Вътрешни правила за прогнозиране и планиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и възлагане на поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Повече

Вътрешни правила за организация на информационно-деловодната дейност и работата с документи на Областна администрация Пловдив

Вътрешни правила за организация на информационно-деловодната дейност и работата с документи на Областна администрация Пловдив

Повече

Стратегия за управление на риска

Стратегия за управление на риска

Повече

Етичен кодекс за поведение на служителите от Областна администрация Пловдив

Етичен кодекс за поведение на служителите от Областна администрация Пловдив

Повече

Регламент за административните услуги, предоставяни в Областна администрация Пловдив

Регламент за административните услуги, предоставяни в Областна администрация Пловдив

Повече