Вътрешни правила за прогнозиране и планиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и възлагане на поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Вътрешни правила за прогнозиране и планиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и възлагане на поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

"Вътрешни правила за прогнозиране и планиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и възлагане на поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП"

Вътрешни правила за организация на информационно-деловодната дейност и работата с документи на Областна администрация Пловдив

Вътрешни правила за организация на информационно-деловодната дейност и работата с документи на Областна администрация Пловдив

"Вътрешни правила за организация на информационно-деловодната дейност и работата с документи на Областна администрация Пловдив"

Стратегия за управление на риска

Стратегия за управление на риска

"Стратегия за управление на риска"

Етичен кодекс за поведение на служителите от Областна администрация Пловдив

Етичен кодекс за поведение на служителите от Областна администрация Пловдив

"Етичен кодекс за поведение на служителите от Областна администрация Пловдив"

Регламент за административните услуги, предоставяни в Областна администрация Пловдив

Регламент за административните услуги, предоставяни в Областна администрация Пловдив

"Регламент за административните услуги, предоставяни в Областна администрация Пловдив"