Областен план за младежта на област Пловдив за 2013 година.

ПРЕГЛЕД

"Областен план за младежта на област Пловдив за 2013 година."

Архив: Областна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2008-2010г.

ПРЕГЛЕД

"Архив: Областна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2008-2010г."