Регистър на разрешения за строеж

Регистър на разрешения за строеж
No Документ Относно Преглед
1

Разрешение за строеж № РД-20-112/05.10.2017г.

Относно: разрешение за строеж на “Електроразпределение – Юг” EАД, гр. Пловдив

2

Разрешение за строеж № РД-20-69/16.05.2017г.

Относно: разрешение за строеж на „АВЕ ПРИНТ“ ЕООД гр. Пловдив.