Контрол по решения на ОбС

Областният управител спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване.

Той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред.

 

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 1246/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1246/2018г. на ОбС Асеновград

2 Решениe № 1245/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1245/2018г. на ОбС Асеновград

3 Решениe № 1244/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1244/2018г. на ОбС Асеновград

4 Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14 на ОбС Марица

Връщане на Решения с №9, №10, №11, №12, №13 и №14 на ОбС Марица

5 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

6 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

7 Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

8 Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

9 Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

Връщане на Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

10 Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

Заповед за оспорване на Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

11 Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

Заповед за оспорване на Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

12 Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

13 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

14 Решениe № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

15 Решениe № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

16 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

17 Решениe № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

18 Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

19 Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

20 Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

169 Прегледа | Актуализация 13.02.2018 17:22:33