Банкови сметки

Наименование на сметката IBAN Обслужваща банка BIC
1. Бюджетна – Транзитна BG88-BUIB-7836-3121-7570-01 Банка: СИБАНК BUIBBGSF
2. Набирателна BG09-BUIB-7836-3321-7570-00 Банка: СИБАНК BUIBBGSF

ЕИК: BG 115009166

 

311 Прегледа | Актуализация 28.08.2017 14:00:08