сряда, юни 28, 2017

Банкови сметки

Наименование на сметката IBAN Обслужваща банка BIC
1. Разплащателна BG40-BUIB-7836-3421-7570-40 Банка: СИБАНК BUIBBGSF
2. Бюджетна – Наличности BG18-BUIB-7836-3121-7570-00 Банка: СИБАНК BUIBBGSF
3. Бюджетна – Транзитна BG88-BUIB-7836-3121-7570-01 Банка: СИБАНК BUIBBGSF
4. Набирателна BG09-BUIB-7836-3321-7570-00 Банка: СИБАНК BUIBBGSF

БУЛСТАТ: BG115009166