Петър Петров

Петър Петров

Заместник областен управител на област Пловдив

 

Със Заповед № РД-21-5 от 15.05.2017г. са определени следните ресори и правомощия:

  • ръководи, участва и контролира дейността на областните съвети, комисии, работни групи, свързани с регионална политика, инвестиционна политика, развитие и технологии, образование;
  • управление и контрол върху дейностите на отдел ДСРР;
  • управление и контрол върху дейностите, свързани с Национална програма за енергийна ефективност;

 

 

Контакти

  • тел: +359 32 605512
  • факс: +359 32 627104;
  • e-mail: oa@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1