Декларации за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т. във връзка с член 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от служителите на Областна администрация Пловдив

 

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ
Служител Длъжност чл.12 т.1 чл.12 т.2 чл.12 т.3
Ангелина Тонева Юрисконсулт
Анжела Костадинова Старши експерт
Анна Паскалева Старши експерт
Апостол Апостолов Младши юрисконсулт
Борислав Димов Главен секретар
Валентин Маринов Старши експерт
Валери Баранов Главен експерт
Венелин Христов Главен експерт
Венера Атанасова Старши експерт
Вера Исакова Младши експерт
Видко Гошев Старши експерт
Даниела Петрова Технически сътрудник
Данчо Желев Главен експерт
Даньо Пенев Старши експерт
Диана Терзийска Началник отдел
Димитър Георгиев Главен експерт
Ели Георгиева Младши експерт
Ема Дочкова Старши юрисконсулт
Емилия Моллова Юрисконсулт
Ива Асиева Технически сътрудник
Ива Кирова Юрисконсулт
Иван Георгиев Домакин
Иванка Трингова Младши експерт
Илияна Ангелова Експерт връзки с обществеността
Костадин Пеев Главен експерт
Маргарита Янева Старши експерт
Милка Минчева Главен специалист
Митко Стойчев Главен експерт
Николай Аджеларов Директор на дирекция АКРРДС
Нъшан Деркалестаниан Младши експерт
Петко Райков Шофьор
Радостина Иванова Юрисконсулт
Силвия Райновска Младши експерт
Симеон Николов Младши експерт
Снежана Александрова Началник отдел
Стела Стоянова Юрисконсулт
Стефина Траницова Старши юрисконсулт
Таня Илиева Технически сътрудник
Тодорка Динева Старши счетоводител
Цветана Николова Главен специалист
Цветана Узунова Главен счетоводител

 

Забележка:

1. Декларациите на служителите от Областна администрация Пловдив са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Пловдив и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.

374 Прегледа | Актуализация 22.02.2018 11:12:00