Ангел Рангелов

Ангел Рангелов

Заместник областен управител на област Пловдив

Ангел Асенов Рангелов е роден на 01.08.1952 г. в с. Рогош, Пловдивска област.

През 1976 г. завършва Академия на Министерството на вътрешните работи – специалност „Управление на обществения ред и контрол на автомобилния транспорт“, а през 1987 г. юридическия факултет на Софийски университет. Специализирал е в Англия, Германия, Испания и Австрия.

Ангел Рангелов има 33 годишен стаж в структурата на МВР.

Започва работа през 1976 година като оперативен работник в криминална и икономическа полиция. В периода 1990г. – 1992г. е заместник-началник, а от 1992г. до 1998г. – началник на Четвърто РПУ – Пловдив.

От 1998г. до 2002г. е началник на звено „Оперативно“ към РЗ„Полиция“ – Пловдив.

От 2002г. до 2005г. Ангел Рангелов е бил началник РЗ Полиция при ОД МВР Пловдив, а от 2005г.-2009г. – Директор на Областна Дирекция на МВР Пловдив.

През 2010 година той става Директор на ОП „Синя зона – паркинги и гаражи“ – Пловдив, а от  09.04.2014 – 03.02.2015г. е бил Ръководител отдел сигурност НЕК-ЕАД , Предприятие ВЕЦ-Пловдив.

Ангел Рангелов има дългогодишен опит във взаимодействието с различни обществени институции в областта на правораздаването, обезпечаване сигурността на национални стратегически обекти и овладяването на кризисни ситуации предизвикани от природни бедствия и аварии.

Владее руски език.

Контакти

  • тел: +359 32 605512
  • факс: +359 32 627104;
  • e-mail: oa@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1