Евелина Апостолова

Евелина Апостолова

Заместник областен управител на област Пловдив

 

Със Заповед № РД-21-6 от 15.05.2017г. са определени следните ресори и правомощия:

  • ръководи, участва и контролира дейността на областните съвети, комисии, групи, свързани с култура, младежта и спорта, здравеопазване, развитие и технологии и социална политика;
  • управление и контрол върху дейностите на отдел „Правен и административен контрол“
  • управление и контрол върху дейностите на отдел „Координация и европейска интеграция“
  • управление и контрол върху дейностите на дирекция АПОФУС ;

 

 

Контакти

  • тел: +359 32 605512
  • факс: +359 32 627104;
  • e-mail: oa@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1