Владимир Петров

Владимир Петров

Заместник областен управител на област Пловдив

 

Владимир Петров Петров е роден на 18.02.1972 г. в гр. Пловдив.

Завършил е българска филология и право в ПУ „Паисий Хилендарски“. Специализирал е „Банкова администрация“, „Маркетинг и мениджмънт“ и „Журналистика“.

Специализирал е в областта на изборното право.

Многократно е бил секретар на общински избирателни комисии и член на РИК.

Занимавал се е с частен бизнес.

През 2016г. временно е изпълнявал длъжността омбудсман на гр. Пловдив.

Контакти

  • тел: +359 32 605512
  • факс: +359 32 627104;
  • e-mail: oa@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1