Обобщена информация

Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от Закона за обществените поръчки.