Община Съединение

Населени места: Съединение, кв. Точиларци, Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден Герово, Неделево, Правище, Царимир, Церетелево

Град Съединение е разположен в Горнотракийската низина, на 22 км. от град Пловдив. Той е център на община с обща територия 298 000 дка. Населението на град Съединение е 6477 души. На територията на цялата община има изградена цифрова телефонна централа, която допринася за добрата и качествена комуникация. Община Съединение полага усилия за изграждане на канализация и газофикация на района. Банковите услуги се осъществяват от ДСК и „Хебросбанк“. Безработицата в Община Съединение по последни данни е 28%. Основен отрасъл в общината е селското стопанство, заемащ приблизително около 90% от стопанската дейност. В град Съединение отскоро функционира и клон на Винзавод „Пещера“. Все още в района няма чуждестранни инвестиции.

Контакти
Кмет Атанас Балкански Тел. : 0318 23921,  0318 23920
Факс: 0318 23517
Заместник кмет Ангел Къцов Тел.: 0318 23923;
Факс: 0318 23517
Секретар на Общината Чунка Шилева Тел.: 0318 23950
Факс: 0318 23517
Председател на ОбС Георги Руменов Тел.: 0318 23950;
Факс: 0318 23517
Адрес за кореспонденция: гр. Съединение 4190
бул. “6-ти септември” 13
e-mail: oba_saedinenie@abv.bg;
web: saedinenie.org

Контрол по решения на ОбС Съединение

Filename / LinkSize
Saedinenie_2016.zip2.53 Mb
Saedinenie_2015.zip405.13 Kb
Saedinenie_2014.zip88.37 Kb
Saedinenie_2013.zip529.7 Kb
Saedinenie_2012.zip1.26 Mb
Saedinenie_2011.zip534.33 Kb
Saedinenie_2010.zip78.23 Kb
Saedinenie_2009.zip100.1 Kb
Filename / LinkSize
Saedinenie_2016.zip363.85 Kb
Saedinenie_2012.zip508.58 Kb