Община Родопи

Населени места: 21 селища – Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Чурен, Ягодово, Белащица, Бойково, Браниполе, Брестник, Брестовица, Дедево, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризари.

Община „Родопи“ е разположена в Горнотракийската подобласт. Тя е административна единица в състава на Пловдивска област, която от своя страна е териториална част от Южен Централен Район. В състава и се включват 21 села, ситуирани върху площ от 524,8 кв.км., с население 33 075 жители. Определя се като един от селскостопанските и културни центрове в областта. Обработваемите площи са 226 434 дка. Пътната мрежа свързваща населените места е с обща дължина 240 км. В географско отношения общината граничи с 13 общини – Пловдив, Марица, Асеновград, Пазарджик Съединение, Садово, Девин, Брацигово, Чепеларе, Перущица, Кричим, Стамболийски и Куклен. През територията на „Родопи“ преминава автомагистралата София – Пловдив – Свиленград, пътя Пловдив – Асеновград – Смолян. Природните и климатични дадености на Община „Родопи“ и нейното географско разположение я представят като естествена крайградска зона на гр.Пловдив, с висок потенциален стопански, културен и туристически ресурс.

За повече информация: www.rodopi-bg.org

Контакти
Кмет инж. Пламен Спасов Тел. : (032) 604100
Факс: (032) 638289
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Зам. кмет Таня Бочукова Тел. : (032) 604104
Факс: (032) 638289;
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Зам. кмет Неази Таир Тел. : (032) 604103
Факс: (032) 638289;
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Председател на ОбС Запрян Янков Тел. : (032) 604117;
Факс: (032) 638289;
e-mail: rodopi_obs@abv.bg
Интернет сайт: www.rodopi-bg.org
Адрес за кореспонденция: Община „Родопи“ – Пловдив
гр. Пловдив 4000 ул.“Софроний Врачански“ №1А
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Тел. : (032) 604109;

Контрол по решения на ОбС Родопи

Filename / LinkSize
Rodopi_2016.zip1.74 Mb
Rodopi_2015.zip1.3 Mb
Rodopi_2014.zip788.26 Kb
Rodopi_2013.zip715.75 Kb
Rodopi_2012.zip553.16 Kb
Rodopi_2011.zip1.7 Mb
Rodopi_2010.zip2.18 Mb
Rodopi_2009.zip893.59 Kb
Rodopi_2008.zip158 Bytes
Filename / LinkSize
Rodopi_2016.zip344.4 Kb
Rodopi_2015.zip671.2 Kb
Rodopi_2014.zip281.27 Kb
Rodopi_2011.zip312.55 Kb