Община Марица

Населени места: Бенковски, Войсил, Войводиново, Граф Игнатиево,Желязно, Динк, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Малко Конаре, Рогош, Радиново, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле

 

За повече информация: www.maritsa.org

Контакти
Кмет Димитър Иванов Тел.: 032 907 800
Факс:032 951 934;
e-mail: obshtina@maritsa.org
Заместник кмет инж. Петър Минков Тел.: 032 907 803;
e-mail: obshtina@maritsa.org
Заместник кмет Гергана Титюкова Тел.: 032 907 802;
e-mail: zam.kmet@maritsa.org
Заместник кмет инж. Петко Чочев Тел.: 032 907 820;
e-mail: chochev@maritsa.org
Секретар на Общината Надежда Димитрова Тел.: 032 907 888;
e-mail: dimitrova@maritsa.org
Председател на ОбС Гергана Трендафилова Тел. : 032 907 826;
e-mail: g.trendafilova@maritsa.org
Адрес за кореспонденция: Община „Марица“ Област Пловдив, бул. „Марица“ № 57А, Пловдив 4000
Тел: (032) 907 800
Факс: (032) 951 934
web: www.maritsa.bg

Контрол по решения на ОбС Марица

Контрол по решения на ОбС Марица

Filename / LinkSize
Maritsa_2016.zip1.76 Mb
Maritsa_2015.zip409.43 Kb
Maritsa_2014.zip70.48 Kb
Maritsa_2013.zip1.1 Mb
Maritsa_2012.zip626.95 Kb
Maritsa_2011.zip915.1 Kb
Maritsa_2010.zip705.76 Kb
Maritsa_2009.zip244.34 Kb
Filename / LinkSize
Maritsa_2010.zip231.2 Kb

491 Прегледа | Актуализация 13.02.2018 13:05:53