Община Куклен

Населени места в Общината: гр. Куклен, с. Гълъбово, с. Добралък, с. Руен, с. Цар Калоян и с. Яврово.

 

Контакти
Кмет Мария Белчева Тел.: 03115 2120
Факс: 03115 2165
e-mail: kmet@kuklen.org
Заместник кмет Христо Божинов Тел.: 03115 2120
Факс: 03115 2165
Заместник кмет инж. Тунджай Наимов Тел.: 03115 2120
Факс: 03115 2165
e-mail: kmet@kuklen.org
Секретар на Общината Мариана Ганева Тел. : 03115 2124;
Председател на ОбС Пламен Гошев Тел. : 03115 2120;
Адрес за кореспонденция: гр.Куклен, община Куклен п.к. 4101
ул.“Александър Стамболийски“ № 43
Тел: (03115) 2120
Факс: (03115) 2165
e-mail: kmet@kuklen.org

Контрол по решения на ОбС Куклен

Filename / LinkSize
Kuklen_2016.zip2 Mb
Kuklen_2015.zip1.94 Mb
Kuklen_2014.zip509.77 Kb
Kuklen_2013.zip704.33 Kb
Kuklen_2012.zip277.49 Kb
Kuklen_2011.zip1.3 Mb
Kuklen_2010.zip694.98 Kb
Kuklen_2009.zip3.02 Mb
Kuklen_2008.zip401.36 Kb
Filename / LinkSize
Kuklen_2011.zip268.12 Kb