Община Кричим

Населени места в Общината: Община Кричим е обособена като самостоятелна структурна единица като на територията й освен град Кричим няма други населени места.

Контакти
Кмет Атанас Калчев Тел. : 03145 2250;
Факс: 03145 2351;
e-mail: kmet_krichim@abv.bg;
Заместник кмет Златка Маринова Тел. : 03145 2252;
Факс: 03145 2351;
e-mail: zamkmet_krichim@abv.bg;
Заместник кмет Нуржан Ристемова Тел. : 03145 2451;
Факс: 03145 2351;
e-mail: zamkmet_krichim@abv.bg;
Секретар на Общината Величка Беличева-Бучова Тел. : 03145 2083;
Факс: 03145 2351;
e-mail: sekretar_krichim@abv.bg;
Председател на ОбС Анка Хаджиева Тел. : 03145 2346;
факс: 03145 2351;
e-mail: obs_krichim@abv.bg
Адрес за кореспонденция: гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3;
Тел. : (03145) 2250;
Факс: (03145) 2351;
e-mail: kmet_krichim@abv.bg;
web: www.krichim.bg

Контрол по решения на ОбС Кричим

Filename / LinkSize
Krichim_2014.zip110.69 Kb
Krichim_2012.zip270.74 Kb
Krichim_2011.zip264.3 Kb
Krichim_2010.zip313.96 Kb
No files (of extension(s): "zip,pdf") found in: http://www.pd.government.bg/wp-content/uploads/2018/01/../../pages/reshobst/Krichim/stop