Община Калояново

Община Kалояново е обособена като самостоятелна административна единица през 1979г. Разположена в северната част на Горнотракийската низина на площ 347 кв. км, общината е част от Пловдивска област и включва освен общинския център Калояново още 14 села – Бегово, Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлий, Дълго Поле, Житница, Иван Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен. Граничи с общините Брезово, Карлово, Марица, Раковски, Съединение и Хисаря.

Контакти
Кмет Георги Георгиев Тел. : 03123 2221;
Факс: 03123 2412;
e-mail: kaloianovo@mail-bg.com
Заместник кмет Мария Начева Тел. : 03123 2221;
Факс: 03123 2412;
e-mail: kaloianovo@mail-bg.com
Заместник кмет Веселин Бонов Тел. : 03123 2221;
Факс: 03123 2412;
e-mail: kaloianovo@mail-bg.com
Секретар на Общината Борис Ганев Тел. : 03123 2221;
Факс: 03123 2412;
e-mail: kaloianovo@mail-bg.com
Председател на ОбС д-р Младен Петров Тел. : 03123 2221;
Факс: 03123 2412;
e-mail: mlipetrov@mail.bg
Адрес за кореспонденция: e-mail: kaloianovo@mail-bg.com

Контрол по решения на ОбС Калояново

Filename / LinkSize
Kaloyanovo_2016.zip1.17 Mb
Kaloyanovo_2011.zip958.07 Kb
Kaloyanovo_2010.zip239.71 Kb
Kaloyanovo_2009.zip123.82 Kb
No files (of extension(s): "zip,pdf") found in: http://www.pd.government.bg/wp-content/uploads/2018/02/../../pages/reshobst/Kaloyanovo/stop

395 Прегледа | Актуализация 30.03.2017 15:35:23