Комисии и съвети

Областен обществен съвет за противодействие на корупцията в Област Пловдив

Областен обществен съвет за противодействие на корупцията в Област Пловдив

Областният обществен съвет за противодействие на корупцията се създава на основание Програмата за изпълнение на…

Областен съвет по условия на труд (ОСУТ)

Областен съвет по условия на труд (ОСУТ)

Областният съвет по условия на труд /ОСУТ/ е постоянен регионален орган за осъщестяване на координация,…

Областен съвет за развитие (ОСР)

Областен съвет за развитие (ОСР)

Областният съвет за развитие е създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за…

Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие (ПКЗ)

Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие (ПКЗ)

Постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие е постояннодействащ орган, който подпомага областния…

Комисия по социална политика към Областен съвет за развитие (ПКСП)

Комисия по социална политика към Областен съвет за развитие (ПКСП)

На 09 юни 2011 г., на заседание на Областния съвет за развитие, с Решение №1,…

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – ОССЕИВ

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – (ОССЕИВ)

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация – Пловдив (ОССЕИВ)…

Комисия за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на Пловдивска област

Комисия за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на Пловдивска област

Правомощия на областния управител в областта на транспорта НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за…

Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана (КПСГОО)

Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана (КПСГОО)

На 12 май 2011г., със заповед № ЗД-02-26/12.05.2011 г. на Областния управител на област Пловдив…

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Пловдив

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Пловдив

Областния съвет за устойчиво енергийно развитие се създава във връзка с чл. 11 от Закона…

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив (БДП)

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив е създадена…

Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ (ПКТИЗ)

Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ (ПКТИЗ)

Постоянната секторна комисия „ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ (ТИЗ) е създадена е на 27.02.2015 година на редовно…

Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив

Регионалният консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив е учреден…

Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)

Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)

Областният съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) е израз на социалното сътрудничество, осъществявано между три страни…

Областна епизоотична комисия

Областна епизоотична комисия (ОЕК)

Функции Към областните управители и кметовете на общини се създават постоянно действащи епизоотични комисии за…

Областна комисия Военни паметници

Областна комисия „Военни паметници“ (ОКВП)

Функции Областна комисия „Военни паметници“ организира своята дейност в следните направления: предоставя на министъра на…