Регистър контрол по решения на Общински съвети

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

2 Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

3 Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

4 Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

5 Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

6 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Заповед за оспорване на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

7 Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

8 Решение № 110/2017г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 110/2017г. на ОбС Пловдив

9 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

10 Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

11 Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен

12 Решения №№ 73, 73/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 73, 73/2017 на ОбС Марица

13 Решение № 48/2017г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 48/2017г. на ОбС Пловдив

14 Решение № 258/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 258/2017г. на ОбС Хисаря

15 Решение № 155/2017г. на ОбС Кричим

Заповед за оспорване на Решение № 155/2017г. на ОбС Кричим

16 Решение № 489/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 489/2017г. на ОбС Карлово

17 Решения №№ 276, 277/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решения №№ 276, 277/2017г. на ОбС Раковски

18 Решения №№ 141, 155/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение №№ 141, 155/2017г. на ОбС Кричим

19 Решения №№ 5, 6/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решения №№ 5, 6/2017г. на ОбС Стамболийски

336 Прегледа | Актуализация 08.03.2018 13:17:49