Главният секретар Борислав Димов поднесе цветя от името на Областна администрация-Пловдив пред паметника на Гюро Михайлов

С воински ритуал започна тържествената церемония по случай 104-годишнината от Одринската епопея. Организатори на честването бяха „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“-Областен съвет гр. Пловдив.

"Главният секретар Борислав Димов поднесе цветя от името на Областна администрация-Пловдив пред паметника на Гюро Михайлов"

Заповед № ДС-16-11/20.03.2017г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

"Заповед № ДС-16-11/20.03.2017г."

Областният управител Здравко Димитров получи благодарствено писмо от шефа на мисията на ОССЕ Роман Якич

Областният управител Здравко Димитров получи благодарствено писмо от Роман Якич, шеф на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Офис за демократически институции и човешки права (ОССЕ/ОДИЧП).

"Областният управител Здравко Димитров получи благодарствено писмо от шефа на мисията на ОССЕ Роман Якич"

Организацията на изборния процес в Пловдивска област е перфектна

Областният управител Здравко Димитров заяви, че в Пловдивска област е създадена перфектна организация на предсрочните парламентарни избори. Изборните книжа за областта пристигнаха сред първите в България с полицейски ескорт още на 16 март и до раздаването им на 22 и 23 март се пазят при денонощна охрана в сградата на Областна администрация Пловдив.

"Организацията на изборния процес в Пловдивска област е перфектна"

Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ …

"Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив"