Работна среща на АВиК

На 06.07.2017 г. в МРРБ по покана на г-жа Малина Крумова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството се проведе работна среща с областните управители в качеството им на председатели на АВиК по въпроси, свързани с отрасъл водоснабдяване и канализация и текущи проекти.

На нея бяха дадени указания по конкретни казуси и бяха коментирани основни въпроси и предизвикателства пред реализирането на приоритетите в отрасъла. Даде се допълнително възможност да се поставят и дискутират и въпроси, отнасящи се до жилищната политика.

Г-жа Крумова подчерта, че е важно да се има едно единно разбиране по отношение на съдържанието на ВиК отрасъла и реформата в него, както и че в момента е достигнат такъв етап на изпълнение на реформата, който изисква активни действия, както от страна на държавата така и от страна на асоциациите по ВиК.

На срещата беше предложено от страна на МРРБ, асоциациите по ВиК да дават предложения за промяна в законодателната уредба по отношение на ВиК отрасъла, с цел по-гъвкавото й прилагане и отстраняване на законови пропуски. Беше подчертана от страна на заместник-министъра съпричастност и готовност за оказване на съдействие по възникнали проблеми, свързани  както с дейността на асоциациите, така и във връзка с администриране на отделните процеси.

На работната среща от страна на Асоциация по ВиК- Пловдив присъства г-жа Хрипсиме Чектерян – финасов експрет.

 

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017