Приет е държавният план прием за област Пловдив за учебната 2017/2018 година

Третото заседание за 2017 година на Постоянната комисия по заетост за определяне и съгласуване на държавния план прием за област Пловдив за учебната 2017/2018 година се проведе в Областна администрация Пловдив. В нея  участваха  областният управител Здравко Димитров, Иванка Киркова-началник на РУО-Пловдив, старши експерт Румен Радев в РУО-Пловдив , Снежана Александрова –началник КЕИ и зам.-председател на Постоянната комисия по заетост в Областна администрация-Пловдив, секретарят на Комисията – Маргарита Янева, директори на професионални училища в областта, представители на общините, Бюрата по труда, работодателски организации и представители на бизнеса.

Областният управител Здравко Димитров приветства присъстващите и подчерта, че тази година предстоят много срещи с работодатели. „Бизнесът има очаквания да създадем кадри, а не да ги внасяме отвън. От това зависи до голяма степен да задържим младите хора в България и те да имат възможности за реализация в родината си. В тази връзка съм  убеден, че образованието и връзката му с бизнеса, е изключително важно и за постигането на добри резултати винаги можете да разчитате, че  ще съм един от Вас“, подчерта г-н Димитров.

Г-жа Александрова поздрави присъстващите и обяви дневния ред.

Началникът на РУО  Пловдив Иванка Киркова заяви, че основната цел при изготвянето на план-приема  през следващата учебна година е била той да бъде реален и балансиран, според предпочитанията на родители и ученици, нуждите на обществото, пазара на труда и търсенето на бизнеса, като подчерта, че връзката между обучение и бизнес става все по-тясна и необходима.

По време на презентацията, направена от старши експерт Румен Радев, стана ясно, че е увеличен драстично броят на завършващите  7-ми и 8-ми клас – съответно 5 266 и 2133 ученици. Той подчерта, че заявените паралелки с професионална насоченост са почти два пъти повече. Г-н Радев запозна присъстващите и с предложенията за обучение по нови професии за 2017-2018 година, които са:

 • Професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ – ще се осъществява в:
  • ПГ по механотехника „Проф. Цв. Лазаров“ гр. Пловдив,
  • ПГ по Електроника и електротехника гр. Пловдив,
  • ПГ „Ген. Вл. Заимов“ гр. Сопот – професията е нова за страната
 • Професия „Техник- реставратор“, специалност „Архитектурна реставрация“:
  • ПГ АСГ „ Арх. К. Петков“ гр. Пловдив – професията е нова за Областта
 • Професия „ Химик- технолог“, Специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ – ПГ ХТТ гр. Пловдив
 • Професия „Екскурзовод“, специалност „ Екскурзоводско обслужване“ – ПГ „ Братя Евл. и Хр. Георгиеви“ гр. Карлово
 • Професия „ Офис мениджър“, специалност“ Бизнес администрация“ – ПСГ гр. Садово
 • Професия „Фризьор“, специалност „Фризьорство“- ПГ КИТ „ Д-р Ив. Богоров“ гр. Пловдив

Професионални гимназии, които през учебната 2017-2018 година ще осъществяват дуална форма на обучение:

 • ПГ „Цар Иван Асен II“ гр. Асеновград
  • специалност „Мехатроника“ и специалност „Електро обзавеждане на производството“
 • ПГВАД „ Хр. Ботев“ гр. Пловдив
  • специалност „ Мебелно производство“
 • ПГ по транспорт „Г. Делчев“ гр. Пловдив
  • Специалност „Автотранспортна техника“
 • ПГ по механотехника „Проф. Цв. Лазаров“ гр. Пловдив
  • Специалност „Приложен програмист“
  • Специалност „Машини и съоръжения с ЦПУ“

След презентацията, проектът беше предложен за гласуване и приет от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2014-2016