понеделник, юни 26, 2017

Заседание на Транспортната комисия за промяна на областната транспортна схема

Комисия за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на Пловдивска област

В Областна администрация Пловдив се състоя заседание на Транспортната комисия, която разгледа предложенията за промяна на областната транспортна схема.

На заседанието присъства областният управител Здравко Димитров, представители на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация Пловдив, Областно пътно управление, браншови организации и представители на общините от Област Пловдив.

Бяха направени предложения от кметовете на община Марица и Карлово за промяна на маршрутните разписания от областната транспортна схема. До края на месеца ще бъде насрочено следващо заседание на Транспортната комисия във връзка с възникнали спорове за превоз на пътници между общините Сопот и Карлово, за което ще ви информираме допълнително

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив