Заместник-областният управител Георги Пилев откри работна среща, свързана с новия Закон за образованието

На 07.07, в сградата на Областна администрация на Пловдив, се състоя работна среща във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 1-ви август т.г. Тя беше проведена по инициатива на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив.  Присъстваха зам.-областният управител Георги Пилев, началникът на РИО-Пловдив – г-жа Иванка Киркова, Соня Мелоян – началник на отдел в РИО, Румен Радев – старши експерт по професионално образованието в Инспектората, Рангел Райчев – старши експерт в РИО, зам.-кметове и експерти по образованието от 18-те общини в Пловдивска област.

Участниците поздрави зам.-областният управител Георги Пилев. „Тук сме, за да дискутираме отговорностите и съвместните действия на всички, които имаме отношение към новия закон, тъй като основната му  цел е  повишаване качеството на образованието“-каза той в приветствието си.

 „Областна администрация винаги е помагала  в координирането и изпълнението на съвместната ни дейност. На всички тук ни предстои много работа, но ние винаги сме приемали заедно предизвикателствата и сега ще се справим заедно“ – обърна се към присъстващите началникът на Регионалния инспекторат – г-жа Киркова.

Старши експерт – Рангел Райчев представи новия Закон. В направената презентация, той запозна присъстващите с всички произтичащи от него изменения и допълнения, свързани с образователния процес.

Приложение: Презентация на РИО-Пловдив.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017