1964: Издаване на скица от съхраняваните планове в архива на областната администрация

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017