Областна администрация, община Марица и регионалният археологически музей в общ проект – „Музей на открито Малтепе“

Днес, 22 март, Областна администрация – Пловдив участва  като партньор в първата пресконференция по проекта „Музей на открито Малтепе“.

Основен приоритет на проекта е съхраняването на могилата  „Малтепе“ като обект на културното наследство, документирането му като обект на културната история, осигуряването на достъпност до него и популяризирането му.

Могила „Малтепе“ е най-голямата надгробна могила на територията на България с размери 90 м в диаметър и височина 22м. Тя представлява част от голям тракийски некропол, свързан с историята на Филипопол в периода I в. пр. Хр. – III в. сл. Хр.

Археологическият комплекс „Малтепе“ ще разполага с информационен център, места за открито експониране, мултимедийна информационна система, площи обслужващи научно-изследователска дейност, зали за образование и обучение в областта на археологията, историята и изкуствата.

Проектът е на стойност 805 961.61 Евро и е със срок на изпълнение 18 месеца. Предвижда се работата по него да започне на 28.08. 2016 г. и да завърши до 28.02.2017 година. Финансирането му е безвъзмездно по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“, чрез Министерството на културата.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017