Обявление във връзка с отчуждаване на имоти

Относно: Обявление във връзка с отчуждаване на имоти за обект „Път II-86 Пловдив-Асеновград-Смолян“

Преглед

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017