1971: Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в издадени актове за държавна собственост

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017