№ 004/25.03.2015г.

Предмет: Договор за абонаментно техническо обслужване на телефонна централа HiPath 3800 производство на Siemens AG Германия в Областна администрация – Пловдив

  1. Договор
  2. Информация за извършени плащания

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017