Областният управител даде старт на програмата „Обучение за ИТ кариера“

Пловдивската математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ е сред петте училищата-центрове в България, в които стартира Националната програма „Обучение за ИТ кариера“.

Програмата е разработена от МОН в партньорство с Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска асоциация за информационни технологии (БАЙТ), Българска аутсортсинг асоциация, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“, компании от ИТ-сектора, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

На пресконференция относно старта на Националната програма „Обучение за ИТ кариера“, която се проведе на 12 октомври в Областна администрация – Пловдив, присъстваха областният управител Здравко Димитров, под чиято егида се провежда кампанията, зам.-областният управител Петър Петров, Ивайло Старибратов – директор на МГ „Акад. Кирил Попов“ и Красимир Стоянов – собственик на софтуерната компания „ОРАК инженеринг“.

Г-н Здравко Димитров даде старта на програмата за Област Пловдив и заяви, че ИТ сектора е сред най-бързо разрастващите се в региона, а целта на програмата е да отговори на нуждите на бизнеса, който има огромна необходимост от обучени млади специалисти. Целта на „Обучение за ИТ кариера“ е да превърне елитното до момента образование в този сектор в масово.

Г-н Красимир Стоянов заяви, че програмата е разработена по идея и с активното участие на ИТ индустрията, която има нужда от млади програмисти.

Директорът на МГ „Акад. Кирил Попов“ разясни параметрите на Националната програма „Обучение за ИТ кариера“. Тя ще предложи софтуерно обучение на учениците от 10 клас за квалификация по професия от направление „Компютърни науки“. Професионалното образование „Приложен програмист“ ще се извършва за срок от три години в извънучебно време и в образователна среда, която се формира от партньорите – бизнес и университети. От началото на идната година обучението, което ще се води от учители и ИТ специалисти, ще се провежда във фирми от сектора на конкретно работно място, като по този начин младежите ще бъдат максимално близо до реалната работна среда.

Очаква се в програмата, която вече е отворена за регистрация, да се включат около 1000 младежи от Пловдив и областта. Регистрацията на кандидатите ще продължи до 10 ноември на сайта на МГ „Акад. Кирил Попов“ на адрес https://goo.gl/forms/PEuTGs4SXMvMiDdu1. На 11 и 12 ноември ще бъде проведен входящ тест на кандидатите, като няма други ограничения, освен да не се обучават в специализирани паралелки по програмиране.

В периода 01- 05 ноември ще се проведе методическата подготовка и обучение на учителите, а софтуерното обучение на учениците ще стартира на 18 и 19 ноември. Обучението ще е модулно и завършилите, освен че ще придобият знания, ще получат диплома за професионално образование, което ще им даде шанс веднага да започнат работа във фирми ИТ сектора, а също така и предимство при кандидатстване във висше учебно заведение.

За всички ученици извън Пловдив ще бъде осигурен безплатен транспорт и настаняване.

Мониторингът на програмата ще се извършва от МОН, Агенция по заетостта, Бюро по труда, и Съвет за софтуерно образование.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

Галерия

 

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017