Спешни телефони за сигнали на ОДБХ във връзка с инфлуенца по птиците: 032/62 6255 и 032/62 63 18

Структури