Съвети и комисии

Областен съвет по условия на труд (ОСУТ)
Областен съвет по условия на труд (ОСУТ)

Областният съвет по условия на труд /ОСУТ/ е постоянен регионален орган за осъщестяване на координация,…

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – ОССЕИВ
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – (ОССЕИВ)

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация – Пловдив (ОССЕИВ)…

Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)
Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)

Областният съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) е израз на социалното сътрудничество, осъществявано между три страни…

Структури

Асоциация по ВиК

Асоциациите по ВиК са юридически лица създадени по силата на Закона за водите, с обхват на дейност на обособените с Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009г на Министъра на регионалното развитие и благоустройството територии.

Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ (ПКТИЗ)

Тракия икономическа зона

„Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ е един от най-мащабните икономически проекти на България. Тя обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив – индустриално-търговска зона „Марица”, индустриална зона „Раковски”, промишлено-търговска зона „Куклен” и в начален етап на развитие – парк „Образование и високи технологии” в Пловдив, индустриална зона и високотехнологичен център „Тракия” и Индустриална зона „Калояново”.

Южен централен район

Южен централен район обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 57 общини.