Областният управител Здравко Димитров и зам.- министърът на регионалното развитие и благоустройство г-жа Малина Крумова проведоха работна среща на АВиК Пловдив

Областният управител Здравко Димитров, в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК – Пловдив, свика работна среща по инициатива на зам.- министъра на регионалното развитие и благоустройство г-жа Малина Крумова. Фокус на срещата беше въпросът за Регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП), както и повдигнати въпроси, свързани с ВиК сектора в областта. На съвещанието присъстваха представители на всички общини, членове на АВиК Пловдив, управителят на ВиК Пловдив Спартак Николов, зам.- областният управител Евелина Апостолова и експерти от министерството и Областна администрация Пловдив.

Повече