Зам. областният управител Петър Петров взе участие във второто заседание за проблемите на етническата интеграция

На 9 ноември /четвъртък/ от 9 ч. в 305 зала в Община Асеновград се състоя второто заседание на Националната кръгла маса за реална политика и ефективно решаване проблемите на етническата интеграция. Темата на срещата беше „Здравеопазване, демографска и социална политика”.

Повече