Зам.-областният управител Владимир Петров приветства участници в научна конференция

Заместник-областният управител Владимир Петров отправи своя поздрав към присъстващите на научната конференция „10 години България в Европейския съюз – успехи и предизвикателства“, която се проведе в Ректората на пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Повече

Заседание на Oбластния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Днес, в сградата на Областна администрация – Пловдив се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси на територията на област Пловдив.

Повече

Заповед № ДС-09-14/18.04.2017г.

Относно: Обявяване на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.
Заповед № ДС-09-21/26.05.2017г. за спечелил търга: Преглед

Повече