понеделник, юни 26, 2017

Покана за заседание на 02.05.2017г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ КОПИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 198в, ал. 6 и във връзка с чл. 198в, ал. ...

Повече