сряда, юни 28, 2017
Решения на общо събрание на Асоциацията по ВиК

Решения на общо събрание на Асоциацията по ВиК

В Областна администрация – Пловдив беше проведено редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, с председател областният управител г-н Здравко Димитров и представители  на  14 от общините от област Пловдив, от които имащи право на глас 11 ...

Повече

Годишен отчет – 2016г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Годишен отчет - 2016г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ Преглед ...

Повече