Стартира проектът „Стратегии за интегриран, немоторизиран, зелен и здравословен туризъм – INSiGHTS“

Областна администрация – Пловдив взе участие в първата партньорска среща в гр. Тата, Унгария, като асоцииран стратегически партньор по проекта „Стратегии за интегриран, немоторизиран, зелен и здравословен туризъм – INSiGHTS“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020 г.“, изпълняван от Агенцията за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на МСП (Пловдив, България).

"Стартира проектът „Стратегии за интегриран, немоторизиран, зелен и здравословен туризъм – INSiGHTS“"

Областна администрация Пловдив внедрява нов модел за управление на качеството

Областна Администрация Пловдив внедрява нов модел за управление на качеството по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ и се предвижда процесът по внедряване на CAF да започне през март/април 2017 г. Областна администрация Пловдив е една от избраните 16 администрации от общо 85 кандидатстващи институции, в която пилотно ще бъде въведен модела в сътрудничество с ИПА (Института по Публична Администрация). От стартирането на модела CAF досега повече от 3000 европейски организации са се регистрирали като негови потребители, а още хиляди във и извън Европа го прилагат за своите специфични цели на развитие.

"Областна администрация Пловдив внедрява нов модел за управление на качеството"