понеделник, юни 26, 2017
Стартира проектът „Стратегии за интегриран, немоторизиран, зелен и здравословен туризъм - INSiGHTS“

Стартира проектът „Стратегии за интегриран, немоторизиран, зелен и здравословен туризъм – INSiGHTS“

Областна администрация – Пловдив взе участие в първата партньорска среща в гр. Тата, Унгария, като асоцииран стратегически партньор по проекта „Стратегии за интегриран, немоторизиран, зелен и здравословен туризъм - INSiGHTS“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020 г.“, изпълняван от Агенцията за ...

Повече

Асенова крепост, гр. Асеновград

Асеновата крепост /Петричка крепост преди преименуването и в чест на цар Иван-Асен ІІ/ без съмнение е най интересният и просъществувал най-дълго време паметник на културата в Асеновград – с хронологични граници от старожелязната епоха до началото на 15 век. Крепостта е изградена на непристъпна скала в началото на прохода, свързващ Тракия ...

Повече

Областна администрация Пловдив внедрява нов модел за управление на качеството

Областна Администрация Пловдив внедрява нов модел за управление на качеството по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ и се предвижда процесът по внедряване на CAF да започне през март/април 2017 г. Областна администрация Пловдив е ...

Повече

Античен театър Пловдив

Античният театър е една от главните обществени сгради на античния Филипопол.Освен като културно средище, той е играл важна роля в обществено-политическия живот на града и на римската провинция Тракия. Построен по времето на император Траян в началото на ІІ век. Разкрит при археологически разкопки от 1968 до 1979 година от ...

Повече