Стартира проектът „Стратегии за интегриран, немоторизиран, зелен и здравословен туризъм – INSiGHTS“

Областна администрация – Пловдив взе участие в първата партньорска среща в гр. Тата, Унгария, като асоцииран стратегически партньор по проекта „Стратегии за интегриран, немоторизиран, зелен и здравословен туризъм – INSiGHTS“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020 г.“, изпълняван от Агенцията за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на МСП (Пловдив, България).

Повече

Областна администрация Пловдив внедрява нов модел за управление на качеството

Областна Администрация Пловдив внедрява нов модел за управление на качеството по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ и се предвижда процесът по внедряване на CAF да започне през март/април 2017 г. Областна администрация Пловдив е една от избраните 16 администрации от общо 85 кандидатстващи институции, в която пилотно ще бъде въведен модела в сътрудничество с ИПА (Института по Публична Администрация). От стартирането на модела CAF досега повече от 3000 европейски организации са се регистрирали като негови потребители, а още хиляди във и извън Европа го прилагат за своите специфични цели на развитие.

Повече