Решение № РД-20-28/27.02.2017г.

Относно: Съгласие за прилагане на спешна ярка чрез пряко възлагане извършването на обществена услуга за превос на пътници.

"Решение № РД-20-28/27.02.2017г."