Приет е държавният план прием за област Пловдив за учебната 2017/2018 година

Третото заседание за 2017 година на Постоянната комисия по заетост за определяне и съгласуване на държавния план прием за област Пловдив за учебната 2017/2018 година се проведе в Областна администрация Пловдив. В нея участваха областният управител Здравко Димитров, Иванка Киркова-началник на РУО-Пловдив, старши експерт Румен Радев в РУО-Пловдив , Снежана Александрова –началник КЕИ и зам.-председател на Постоянната комисия по заетост в Областна администрация-Пловдив, секретарят на Комисията – Маргарита Янева, директори на професионални училища в областта, представители на общините, Бюрата по труда, работодателски организации и представители на бизнеса.

Повече

Заповед № ДС-16-6/10.02.2017г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

Повече